خبر2...

یک گونه ماهی که منحصرا در سیاه گاو آبدانان زیست می کند به نام ماهی جویباری ایلامی ثبت جهانی شد. با تلاش گروهی از محققین ماهی شناس کشور به سرپرستی دکتر "صابر وطن دوست" عضو هیئت علمی گروه شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل ، یک گونه جدید ماهی در شهرستان آبدانان کشف، توصیف و ثبت جهانی شد.

این گونه ماهی توصیف شده در ایران با نام علمی Paraschistura ilamensis از خانواده ماهیان جویباری Nemacheilidae   بوده و پس از توصیف با نام فارسی ماهی جویباری ایلامی نامگذاری شده است.