1. مطالعات تفصیلی- اجرائی آبخیزداری حوزه آبخیز هاله شهرستان کوهدشت
  2. مطالعات جامع طراحی شبکه آبرسانی فضای سبز شهر سی سخت ( استان کهگیلویه و بویراحمد)
  3. مطالعات طرح تفکیک آب فضای سبز شهر ایزدخواست از آب شرب ( استان فارس )
  4. طرح مطالعاتی جدا سازی آب شرب از غیر شرب فضای سبز شهر دهدشت ( استان کهگیلویه و بویراحمد)
  5. مطالعات تفصیلی- اجرایی حوضه آبخیز زیرنا از توابع شهرستان دنا
  6. نظارت مطالعات تفصیلی اجرایی حوزه آبخیز بیوران ساوه
  7. نظارت مطالعات تفصیلی اجرایی حوزه آبخیز خنجین فراهان
  8. مطالعات منابع طبیعی و تهیه نقشه سیل خیزی در حوزه آبریز سد وشمگیر
  9. مطالعات توجیهی آبخیزداری و منابع طبیعی تجدیدشونده حوزه آبخیز سد رزه2 بیرجند
  10. نقد و بررسي كليه گزارشات مطالعاتي دو حوزه آبخيز كلايه و نهضت آباد كهگيلويه (استان کهگیلویه و بویراحمد)