درباره مشاور پنگان آوران

"مهندسين مشاور پنگان آوران" با هدف ارايه خدمات مهندسى در زمينه عمومى مهندسى عمران و تخصصى كارهاى آبى در سال 1376 در تهران تأسيس يافت و از معاونت برنامه‌‌ريزى و نظارت راهبردى رياست ‌جمهورى براى انجام خدمات مشاوره در رشته‌هاي:

  1. سد سازی با پايه 3 
  2. شبکه های آبیاری و زهکشی با پايه 3 
  3. کشاورزی ، منابع طبیعی و دامپروری با پايه 3 
  4. آمار اقتصادی اجتماعی خانوار با پايه 3 
  5. محیط زیست با پايه 2
  6. آب و فاضلاب با پايه 3 

   

كسب صلاحيت نمود.
  

 

گالری تصاویر